Lid worden?

Dutch Man is de representatieve branchevereniging van Nederlandse borstel-, kwasten- en houtwarenproducenten. 26 bedrijven, 650 medewerkers en een omzet van 80 miljoen. Een club waar je bij wilt horen. Wij zijn trots op de Nederlandse maakindustrie, een sector die bol staat van vakmanschap en creativiteit. Die trots geeft Dutch Man vorm door bedrijven met elkaar in contact te brengen en op die manier kennisdeling en samenwerking te stimuleren. Dutch Man is een online en offline podium voor Nederlandse makers. Met als uiteindelijk doel: succesvolle leden, een sterke (export)markt, aansprekende innovatiekracht en hoogwaardige producten waarvan consument en bedrijfsleven profiteren.

Collectieve belangenbehartiging
Dutch Man behartigt de belangen van haar leden op economisch, sociaal en juridisch gebied. Behalve initiator van de hierboven genoemde activiteiten, zijn wij ook de lobbyorganisatie richting nationale en internationale overheden op het gebied van wetgeving. Ook voert Dutch Man namens haar leden onderhandelingen over de CAO voor de Houtverwerkende Industrie en is bestuurlijk vertegenwoordigd in het Bedrijfstakpensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw.

Individuele belangenbehartiging
Leden kunnen bij Dutch Man terecht voor individuele arbeidsvoorwaardelijke vragen en advisering, zoals:

  • Ontslagrecht en ontslagprocedures
  • Contracten
  • CAO uitleg en toepassing

Dit voorkomt in vele gevallen hoge accountants- en advocaatkosten.

Dutch Man heeft op maat gesneden Algemene Leveringsvoorwaarden, exclusief te hanteren door de leden.

Het aparte ledengedeelte, alleen toegankelijk voor leden is te vinden onder Mijn Dutch-Man.