Over Dutch Man

Dutch Man is de representatieve branchevereniging van Nederlandse borstel-, kwasten- en houtwarenproducenten. Dutch Man werd in 2015 opgericht door een fusie van de Vereniging van Nederlandse Borstelfabrikanten en de Vereniging HAS (Houtwarenindustrie). Wij zijn trots op de enorme range aan kwaliteitsproducten die Dutch Man leden maken en die zowel nationaal als internationaal naam hebben gemaakt. Maar we zijn ook trots op de passie en het vakmanschap, de creativiteit en het ondernemerschap van onze leden. Dat verdient een sterke en actieve branchevereniging, die meer biedt dan juridische en personele ondersteuning alleen. Dutch Man ziet het als doel en uitdaging door krachtenbundeling deze mooie Nederlandse branche nationaal en internationaal te promoten.

Uitdagingen en ambities
Dutch Man wil het imago en de concurrentiepositie van de branche nationaal en internationaal verbeteren door innovatie en economische waarde tastbaar en zichtbaar te maken. Innovatie en duurzaamheid (van een lineair naar circulair) ziet Dutch Man als een toegevoegde waarde in moderne (product)toepassingen.

De leden van Dutch Man zijn in de basis al sterk onderling verbonden. Het gaat doorgaans om familiebedrijven waar een grote diversiteit aan hoogwaardige producten wordt gemaakt. In de bedrijven is veel kennis en kunde aanwezig over producten, grondstoffen en productinnovatie. Zij werken op een creatieve manier aan vernieuwing en kiezen bewust voor duurzaam ondernemen.

Dutch Man wil op deze sterke basis voortbouwen door onder andere:

  • bijeenkomsten te organiseren om kennis en kunde te delen
  • samenwerking tussen leden en toeleveranciers en afnemers te bevorderen
  • handelsmissies en beursdeelnames te initiëren
  • collectief exportpotentieel te ontwikkelen
  • collectieve inkoopmogelijkheden
  • het thema duurzaamheid te laden
  • collectieve promotiemiddelen te ontwikkelen

Met deze gezamenlijke initiatieven creëert Dutch Man een economische meerwaarde voor de maakindustrie die noodzakelijk is om de nationale en internationale concurrentiepositie te behouden en te versterken.