Bestuur en Organisatie

Bestuur

Het bestuur is een afspiegeling van het ledenbestand. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

M.E. Kloos (voorzitter)
H.C.J. Egbertzen, Deli Home Timber Productions BV
P.A.M. van Erp, Van Dam's Kwastenfabriek
J.H.W. van Kouwen, Koti BV
A.J. Miedema, Miedema Houtindustrie
P.M. Schuil, Schuil BV Duimstokkenfabriek
G.H. Slettenhaar, ABI
P.S. Wardenaar, Sprenger & Brommer B.V.

Secretariaat

Het secretariaat van Dutch-Man ondersteunt en adviseert het bestuur, de commissies en de leden bij alle verenigingsaangelegenheden en op uiteenlopende aandachtsgebieden in en rond de branche. Het management en secretariaat wordt uitgevoerd door Wissenraet Van Spaendonck Tilburg en bestaat uit de volgende personen:

Directeur:
Mr A.J.M. Ceelaert

Secretaris Sociale Zaken
Mw. Mr C.H. Soons

Officemanager:
Mw. S.M. de Veer-Molenschot