De duimstok; in lengte van jaren een indrukwekkend succes

“De Nederlandse maakindustrie spreekt de technische taal van haar klanten”

Een meter is een meter, toch blijft Peter Schuil van Duimstokkenfabriek Schuil innoveren. “Mijn opa is ruim 80 jaar geleden gestart met het bedrijf, mijn vader heeft de eerste automatisering doorgevoerd en ik ga verder waar hij is gestopt. Automatisering en verfijning van onze producten en productietechnieken is een continuproces.”

Er ‘Schuilt’ veel meer achter de duimstok.
Een echte timmerman kan simpelweg niet zonder een duimstok. Het is niet alleen een meetinstrument, het wordt voor veel meer praktische handelingen ingezet. Toch wordt een duimstok niet uitgebreid met deze functionaliteiten. “We hebben in het verleden onder andere getracht een waterpas te verwerken in onze duimstok, maar dit was geen succes. We konden onze beoogde kwaliteit niet waarborgen, en belangrijker nog, de gebruiker ervoer geen meerwaarde. Een meter is een meter en een duimstok blijft een duimstok. Schoenmaker blijf bij je leest en laat de gebruiker zelf bepalen wat hij nog meer met zijn duimstok doet.

De komst van digitale meetapparatuur is voor Schuil geen belemmering. “Ik vergelijk het altijd met de komst van een wasdroger”, lacht Schuil, “Voor sommige gebruikers en toepassingen zijn deze nieuwe mogelijkheden bij uitstek geschikt, maar er is geen wasknijper minder door verkocht.”

Meten is weten en over de toekomst is Schuil zeker. “Uiteraard houden we onze ondernemers-ogen op voor nieuwe kansen. Zo hebben we de mogelijkheden voor de (in het buitenland veel gebruikte) zig-zag-meetlat verkend, maar de prijs-kwaliteitverhouding hield ons tegen. De naam Schuil staat voor kwaliteit. Zo zijn er in het verleden diverse toetreders geweest in onze markt, maar onze kwaliteit én service heeft altijd overwonnen. We hebben circa 75% marktaandeel ende resterende 25% zijn prijsvechters waar we geen relatie mee kunnen en willen opbouwen. Kortom we zijn tevreden en trots op ons Nederlandse maakproduct. Een succes dat in lengte van jaren door zal gaan!”Agenda