CAO Houtverwerkende Industrie 1 mei 2020 tot en met 31 maart 2022

De CAO voor de Houtverwerkende Industrie is afgesloten door de werkgeversorganisaties de Dutch Manufacturing Association (Dutch-Man), de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) en de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten enerzijds en de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen anderzijds.

De cao heeft een looptijd van 1 mei 2020 tot en met 31 maart 2022.

De volledige tekst van de cao kunt u hier raadplegen via de website van het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH).

Heeft u vragen over de inhoud van de CAO?
Deze kunt u richten aan de bij deze CAO betrokken partij waarvan u lid bent. Leden van Dutch-Man kunnen mailen naar info@dutch-man.nl

Wilt u een CAO boekje bestellen?
Neem dan contact op met de bij deze CAO betrokken partij waarvan u lid bent of met het secretariaat van SFH (kosten per boekje €25,- ex btw).
De leden van Dutch-Man hebben via het secretariaat van Dutch-Man per post gratis het CAO boekje ontvangen.

Bron: Dutch-Man