Jaarverslag 2017 Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw is online verschenen

In het jaarverslag leggen wij u uit met welke ontwikkelingen ons fonds in 2017 te maken kreeg en welke besluiten ons fonds heeft genomen. Verder leest u de mening van de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. Uiteraard staan ook alle belangrijke cijfers op een rij in onze jaarrekening.

Enkele onderwerpen
• een terugblik van het bestuur
• informatie over onze financiële situatie
• het verslag van de raad van toezicht en de reactie van het bestuur hierop
• het verslag van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop
• de jaarrekening

Meer informatie
Bekijk hier het volledige jaarverslag 2017.

Bron: Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw