Geslaagde Jaarvergadering 2017 Dutch-Man in Leeuwarden bij Miedema Houtindustrie

Tijdens de zeer goed bezochte en geslaagde Jaarvergadering 2017 in Leeuwarden bij ons lid Miedema Houtindustrie kwamen vele onderwerpen aan de orde.

Voorafgaand aan de verzending van het verslag zijn op het gesloten gedeelte van onze website reeds twee presentaties geplaatst:

  1. Arbeidsvoorwaarden in de Houtverwerkende Industrie
    Met tips en concrete voorbeelden over het huidige ontslagrecht
    Door mr Mariëlle Scheepens, secretaris sociale zaken Dutch-Man
  2. Presentatie jaarvergadering Dutch-Man

De presentatie over het pensioenfonds alsmede het plan van aanpak zal gevoegd worden bij het verslag dat u t.z.t. zal worden toegezonden.

Bron: Dutch-Man