Exportdag II Dutch-Man

In het Dutch-Man actieplan 2018 werd als bijzonder thema gekozen voor “het exportpotentieel van de Dutch-Man leden en de NL maakindustrie”. Op 17 oktober 2018 de eerste Exportdag plaats, onder leiding van gastsprekers Raymond Courbois en Michel Disselhorst bij het familiebedrijf Foreco in Dalfsen. Besloten is om een tweede Exportdag in te vullen, met andere invalshoeken en een verdiepingsslag (deals maken en betaald krijgen).
De dag wordt georganiseerd met de ING bank en een interactieve Export game maakt onderdeel uit van de agenda.

Noteer alvast donderdag 6 februari 2020, middagsessie, in uw agenda.
Uitgebreide informatie volgt.